Uppdaterade tidsblock för bastun

Efter önskemål är tiderna justerade något för bastun. Nu kan du boka "en plats i bastun" även på fredagar och lördagar. "Boka hela bastun" går fortfarande att göra; fredagar och lördagar 16-18 + 18-20. 
Och bokar gör du som vanligt via Boka mera.