Stadgar

Här kan du ladda ner och läsa stadgar för Halmstad kallbadförening.

Stadgar Halmstad kallbadförening 20210126.pdf